Chuyên gia Lê Thuỵ Hải: “Tin tôi đi, Việt Nam sẽ tạo bất ngờ”