Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyên gia Lê Thụy Hải: “Cứ đá thế, Công Phượng sẽ đánh mất mình”