Chuyển động ngày 3.1: Thêm nhiều quả bom chờ kích nổ