Chuyển động 9.8: Barca “nắm đằng chuôi” vụ Coutinho

Lên top