Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyển động 5.1: “Người nhện”, Dortmund và núi tiền của Trung Quốc