Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyển động 26.1: Tiền của PSG “đè” M.U