Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyển động 14.1: Sẵn sàng chơi "phá giá"