Chuyển động 12.1: M.U tính "chọc gậy bánh xe" Man City

Ảnh: The Sun.
Ảnh: The Sun.