Chuyển động 11.8: Messi nói, Barca nghe

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.