Chuyển động 11.1: Hazard gửi trọn trái tim cho Real Madrid

Ảnh: Indipendent.
Ảnh: Indipendent.
Ảnh: Indipendent.