Chuyện buồn đất Mỏ và lời cảnh báo cho V.League

Câu chuyện của Than Quảng Ninh cũng là lời cảnh báo cho V.League. Ảnh: VPF
Câu chuyện của Than Quảng Ninh cũng là lời cảnh báo cho V.League. Ảnh: VPF
Câu chuyện của Than Quảng Ninh cũng là lời cảnh báo cho V.League. Ảnh: VPF
Lên top