Chuyện “bơm doping” và “biếu quà” tại La Liga

Những năm đầu 90, Barca đạt nhiều thành công nhờ “thế hệ vàng” và “doping tiền thưởng”. Ảnh: Sport
Những năm đầu 90, Barca đạt nhiều thành công nhờ “thế hệ vàng” và “doping tiền thưởng”. Ảnh: Sport
Những năm đầu 90, Barca đạt nhiều thành công nhờ “thế hệ vàng” và “doping tiền thưởng”. Ảnh: Sport
Lên top