Chuyện bầu Tú, bầu Đức cũng do cơ chế VFF mà ra

Bầu Đức - Bầu Tú đang là tâm điểm của sự chú ý trong dư luận thời gian qua. Ảnh: H.A
Bầu Đức - Bầu Tú đang là tâm điểm của sự chú ý trong dư luận thời gian qua. Ảnh: H.A
Bầu Đức - Bầu Tú đang là tâm điểm của sự chú ý trong dư luận thời gian qua. Ảnh: H.A