Chuyện bản quyền EURO 2020 tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á

EURO 2020 đánh dấu nhiều thay đổi từ UEFA như tổ chức tại 11 quốc gia, các đội được đăng ký 26 cầu thủ thay vì 23 như trước cũng như được thay 5 người/trận... Ảnh: AFP
EURO 2020 đánh dấu nhiều thay đổi từ UEFA như tổ chức tại 11 quốc gia, các đội được đăng ký 26 cầu thủ thay vì 23 như trước cũng như được thay 5 người/trận... Ảnh: AFP
EURO 2020 đánh dấu nhiều thay đổi từ UEFA như tổ chức tại 11 quốc gia, các đội được đăng ký 26 cầu thủ thay vì 23 như trước cũng như được thay 5 người/trận... Ảnh: AFP
Lên top