Chung kết giải chạy Báo Hànộimới mở rộng 2016: Gần 1.200 VĐV tranh tài