Chung kết Champions League, Man City-Chelsea: Thành thật với tình yêu

Thành quả chỉ đến với kẻ biết cách chiến đấu theo cách khôn ngoan nhất. Ảnh: UEFA
Thành quả chỉ đến với kẻ biết cách chiến đấu theo cách khôn ngoan nhất. Ảnh: UEFA
Thành quả chỉ đến với kẻ biết cách chiến đấu theo cách khôn ngoan nhất. Ảnh: UEFA
Lên top