Chùm ảnh: Không khí lễ hội trước đại chiến Myanmar - ĐT Việt Nam