Chủ tịch VPF Trần Anh Tú: “VPF sẽ đề nghị Ban trọng tài và VFF không mời trọng tài Lập làm nhiệm vụ”

VPF sẽ đề nghị Ban trọng tài và VFF không mời và phân công trọng tài Trần Văn Lập làm nhiệm vụ ở phần còn lại của V.League 2018.
VPF sẽ đề nghị Ban trọng tài và VFF không mời và phân công trọng tài Trần Văn Lập làm nhiệm vụ ở phần còn lại của V.League 2018.
VPF sẽ đề nghị Ban trọng tài và VFF không mời và phân công trọng tài Trần Văn Lập làm nhiệm vụ ở phần còn lại của V.League 2018.
Lên top