Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Chưa ấn định thời gian tổ chức Đại hội VFF nhiệm kì VIII”

Đại hội VFF nhiệm kì VIII chưa ấn định thời gian diễn ra, nhiều khả năng tiếp tục bị hoãn. Ảnh: VFF
Đại hội VFF nhiệm kì VIII chưa ấn định thời gian diễn ra, nhiều khả năng tiếp tục bị hoãn. Ảnh: VFF
Đại hội VFF nhiệm kì VIII chưa ấn định thời gian diễn ra, nhiều khả năng tiếp tục bị hoãn. Ảnh: VFF