Chủ tịch người Thái của Leicester City chuẩn bị hầu tòa

Ảnh: Leicester City FC.
Ảnh: Leicester City FC.
Ảnh: Leicester City FC.
Lên top