Chủ tịch LĐBĐ Indonesia nặng lời khi nghe Shin Tae-yong làm bình luận viên

Chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan cảnh báo ông Shin Tae-yong (áo xanh) không được làm bình luận viên. Ảnh: PSSI.
Chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan cảnh báo ông Shin Tae-yong (áo xanh) không được làm bình luận viên. Ảnh: PSSI.
Chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan cảnh báo ông Shin Tae-yong (áo xanh) không được làm bình luận viên. Ảnh: PSSI.
Lên top