Chủ tịch làm huấn luyện viên, Sài Gòn FC đại thắng 4-1 trước Đà Nẵng

Sài Gòn FC đại thắng 4-1 trước Đà Nẵng, sau khi thay tướng và chủ tịch Vũ Tiến Thành kiêm vai trò huấn luyện trưởng. Ảnh: VPF
Sài Gòn FC đại thắng 4-1 trước Đà Nẵng, sau khi thay tướng và chủ tịch Vũ Tiến Thành kiêm vai trò huấn luyện trưởng. Ảnh: VPF
Sài Gòn FC đại thắng 4-1 trước Đà Nẵng, sau khi thay tướng và chủ tịch Vũ Tiến Thành kiêm vai trò huấn luyện trưởng. Ảnh: VPF
Lên top