Chủ tịch FIFA sẽ tiếp tục tranh cử vào năm 2019

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino