Chủ tịch CLB Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội: “Hãy tôn trọng sức lao động của cầu thủ”