Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ nhà Trung Quốc “đá xấu”, U.22 VN đáng lẽ đã chiến thắng