Chống dịch COVID-19, Ronaldo khoe bụng 6 múi, viện trợ máy thở

Lên top