Chơi tiểu xảo, Mạc Hồng Quân bị "giáo dục chính trị, tư tưởng"

Mạc Hồng Quân bị VPF nhắc nhở về hành vi và thái độ thi đấu của mình.Ảnh: VPF
Mạc Hồng Quân bị VPF nhắc nhở về hành vi và thái độ thi đấu của mình.Ảnh: VPF
Mạc Hồng Quân bị VPF nhắc nhở về hành vi và thái độ thi đấu của mình.Ảnh: VPF
Lên top