Chơi fair, CĐV Than Quảng Ninh chúc mừng giải thưởng của CĐV Thanh Hóa