Chơi để xây dựng, CĐV Than Quảng Ninh sẽ không “chiếu tướng” BTC