Chơi bóng bế tắc, khán giả nổi giận và Hải Phòng thua Sài Gòn FC 0-1