Choáng với hành trình cày ải liên tục của Quang Hải suốt 24 tháng qua

Quang Hải cày ải liên tục từ cấp độ câu lạc bộ tới U23 và đội tuyển Việt Nam suốt 2 năm qua. Ảnh: Đ.Đ
Quang Hải cày ải liên tục từ cấp độ câu lạc bộ tới U23 và đội tuyển Việt Nam suốt 2 năm qua. Ảnh: Đ.Đ
Quang Hải cày ải liên tục từ cấp độ câu lạc bộ tới U23 và đội tuyển Việt Nam suốt 2 năm qua. Ảnh: Đ.Đ
Lên top