Choáng với cụ ông đạp xe từ Trung Quốc sang...Brazil xem Olympic