Chờ “rượu mới” của VPF

Ông Nguyễn Minh Ngọc (trái) và ông Trần Anh Tú gặp gỡ báo chí sau Đại hội cổ đông VPF nhiệm kỳ 2020-2023. Ảnh: VPF
Ông Nguyễn Minh Ngọc (trái) và ông Trần Anh Tú gặp gỡ báo chí sau Đại hội cổ đông VPF nhiệm kỳ 2020-2023. Ảnh: VPF
Ông Nguyễn Minh Ngọc (trái) và ông Trần Anh Tú gặp gỡ báo chí sau Đại hội cổ đông VPF nhiệm kỳ 2020-2023. Ảnh: VPF
Lên top