Cho phép cổ động viên vào sân, SuperLig liều lĩnh?

Super Lig hy vọng cổ động viên sẽ được phép tới sân. Ảnh: Getty
Super Lig hy vọng cổ động viên sẽ được phép tới sân. Ảnh: Getty
Super Lig hy vọng cổ động viên sẽ được phép tới sân. Ảnh: Getty
Lên top