Chức vụ Phó Chủ tịch tài chính VFF:

Chờ những lá phiếu có trách nhiệm...

VFF sẽ tổ chức Đại hội thường niên vào ngày 8.8. Ảnh: VFF
VFF sẽ tổ chức Đại hội thường niên vào ngày 8.8. Ảnh: VFF
VFF sẽ tổ chức Đại hội thường niên vào ngày 8.8. Ảnh: VFF
Lên top