Chờ Chủ tịch kiêm HLV của Sài Gòn "chống dịch"

Chủ tịch Vũ Tiến Thành lên nắm quyền và chỉ đạo buổi tập chiều 13.3 của câu lạc bộ Sài Gòn sau khi huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc từ chức. Ảnh: Q.T
Chủ tịch Vũ Tiến Thành lên nắm quyền và chỉ đạo buổi tập chiều 13.3 của câu lạc bộ Sài Gòn sau khi huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc từ chức. Ảnh: Q.T
Chủ tịch Vũ Tiến Thành lên nắm quyền và chỉ đạo buổi tập chiều 13.3 của câu lạc bộ Sài Gòn sau khi huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc từ chức. Ảnh: Q.T
Lên top