Chính thức: Serie A được phép trở lại tập luyện

Serie A trở lại tập luyện từ hôm nay (4.5) Ảnh: Getty
Serie A trở lại tập luyện từ hôm nay (4.5) Ảnh: Getty
Serie A trở lại tập luyện từ hôm nay (4.5) Ảnh: Getty
Lên top