Chiều nay, U19 Việt Nam - U19 Australia: 3 điểm để tiếp tục giấc mơ World Cup

U19 Việt Nam phải có điểm trước U19 Australia mới có thể nuôi hi vọng đi tiếp.
U19 Việt Nam phải có điểm trước U19 Australia mới có thể nuôi hi vọng đi tiếp.