Chiến thuật nào sẽ lên ngôi tại EURO 2020?

Đội tuyển Pháp là đội tiệm cận với “nghệ thuật của sự đơn giản”. Ảnh: AFP
Đội tuyển Pháp là đội tiệm cận với “nghệ thuật của sự đơn giản”. Ảnh: AFP
Đội tuyển Pháp là đội tiệm cận với “nghệ thuật của sự đơn giản”. Ảnh: AFP
Lên top