Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chiến thắng này dành tặng cho anh, Davide Astori

Ảnh: The Sun.
Ảnh: The Sun.