Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chiếc HCV Olympic lịch sử của Hoàng Xuân Vinh