Chìa khoá thành công của U.19 Việt Nam: "Tinh thần thúc đẩy chuyên môn, thể lực"