Chia điểm U18 Hồng Kông, U18 Việt Nam chỉ về nhì ở giải Tứ hùng

U18 Việt Nam về nhì ở giải tứ hùng Hồng Kông.
U18 Việt Nam về nhì ở giải tứ hùng Hồng Kông.
U18 Việt Nam về nhì ở giải tứ hùng Hồng Kông.
Lên top