Chỉ số AQI cao ảnh hưởng tiêu cực đến thể thao ở các thành phố bị ô nhiễm

Lên top