Chỉ còn 15% lượng vé trận Việt Nam - Philippines

Sau khi hệ thống mở bán online đóng, VFF sẽ trả vé và giải quyết các trường hợp ưu tiên. Ảnh: Sơn Tùng
Sau khi hệ thống mở bán online đóng, VFF sẽ trả vé và giải quyết các trường hợp ưu tiên. Ảnh: Sơn Tùng
Sau khi hệ thống mở bán online đóng, VFF sẽ trả vé và giải quyết các trường hợp ưu tiên. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top