Chỉ có 1 nhân viên tham gia đường dây “lậu vé”: Xin lỗi, CĐV Việt Nam không phải trẻ con!

Hình ảnh những nhân viên an ninh được cắt từ clip.
Hình ảnh những nhân viên an ninh được cắt từ clip.
Hình ảnh những nhân viên an ninh được cắt từ clip.
Lên top