Chỉ cầu Trời, Liverpool không "ngã" bất thình lình

Ảnh: Liverpool FC.
Ảnh: Liverpool FC.
Ảnh: Liverpool FC.