Chèo thuyền qua vùng nước bẩn, VĐV Bỉ nhiễm trùng ruột nặng