Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chelsea hạ Arsenal 3-1 và 5 gạch đầu dòng rút ra