Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chelsea đã để Burnley cầm chân trong chiều mưa tại Turf Moor